Bezpieczeństwo

Zasady dotyczące konta bankowego Rekrutacji na Uniwersytet Gdański


Sprawdź czy konto, które wygenerowałeś w celu dokonania opłaty rekrutacyjnej ma postać określoną w zasadach rekrutacji, czyli CC 1240209290200 XXXXXXXXXXX, w szczególności upewnij się, że: 13 cyfr konta licząc od 3 jego cyfry ma postać 1240209290200.

Upewnij się, gdy dokonujesz opłaty rekrutacyjnej w banku lub na poczcie, że konto rekrutacji jest obsługiwane przez bank Pekao S.A (może być opisane jako Ośrodek Rozliczeniowy Pekao S.A.).

Upewnij się, przed akceptacją wpłaty na konto rekrutacji, że numer konta rekrutacji nie został zmieniony na inny numer przez osobę przyjmującą wpłatę (taki przypadek może mieć miejsce, gdy kilku kandydatów dokonuje wpłaty w tym samym "okienku" i osoba przyjmująca wpłatę zasugeruje się 13 cyframi identyfikującymi bank).

Zachowaj dla celów weryfikacji i kontroli dokument potwierdzający dokonanie wpłaty na konto rekrutacji lub, w przypadku dokonywania wpłaty przez Internet, zapisz i wydrukuj raport z przeprowadzonej transakcji elektronicznej.

Jeżeli masz jakieś pytania...


Copyright © 2019 Uniwersytet Gdański.
Wszystkie prawa zastrzeżone